» badania-kliniczne

Rejestr badań klinicznych

Tutaj znajdziesz informacje o prowadzonych w Polsce badaniach klinicznych. Możesz skontaktować się z ośrodkiem zdrowia prowadzącym dane badanie kliniczne wypełniając formularz kontaktowy.

Choroba Badanie Rekrutacja
Cukrzyca typu 2 Zastosowanie wszczepialnego stymulatora żołądkowego DIAMOND® w leczeniu cukrzycy typu 2
MetaCure
Faza III
Zakończona
Astma oskrzelowa (Astma) Badanie kliniczne oceniające skuteczność i bezpieczeństwo dwóch dawek budezonidu w postaci systemu do inhalacji VR475, w porównaniu do tradycyjnej nebulizacji budonozidem u pacjentów z niekontrolowaną astmą.
2015-000353-20
Faza III
Zakończona
Cukrzyca typu 2 Międzynarodowe badanie kliniczne oceniające czy leczenie RVX000222 w porównaniu do placebo wydłuża czas do wystąpienia zdarzeń sercowych u pacjentów z cukrzycą typu 2 i chorobą miażdżycową.
2015-002040-14
Faza III
Zakończona
Twardzina (Sklerodermia) Badanie porównujące lek nintedanib do placebo u pacjentów chorujących na twardzinę układową przebiegającą z włóknieniem płuc.
2015-000392-28
Faza III
Zakończona
Astma oskrzelowa (Astma) Badanie oceniające lek Symbicort Turbuhaler stosowanego doraźnie u dorosłych i młodzieży chorujących na astmę (SYGMA2).
NCT02224157
Faza III
Zakończona
Nefropatia cukrzycowa Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia Finerenonem u chorych na cukrzycę typu 2 z nefropatią cukrzycową (FIGARO-DKD).
2015-000950-39
Faza III
Zakończona
Nefropatia cukrzycowa Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia Finerenonem u chorych na cukrzycę typu 2 z nefropatią cukrzycową (FIDELIO-DKD).
NCT02540993
Faza III
Zakończona
Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) Porównanie skuteczności Tiotropiny + Olodaterol (5/5 µg) do stosowania samej Tiotropiny 5 µg w zmniejszeniu zostrzeń ciężkiego i bardzo ciężkiego POCHP.
2014-002275-28
Faza III
Zakończona
Cukrzyca typu 2 Canagliflozinem a zdarzenia nerkowe i sercowo-naczyniowe u pacjentów chorujących na cukrzycę typu 2 i nefropatię cukrzycową (CREDENCE).
NCT02065791
Faza III
Zakończona
Astma oskrzelowa (Astma) Faza 3 badania oceniająca skuteczność i bezpieczeństwo leku Tralokinumab u dorosłych i młodzieży chorujących na niedostatecznie kontrolowaną astmę (STRATOS1).
NCT02161757
Faza III
Zakończona
Fibromialgia Leczenie bólu wywołanego fibromialgią.
NCT02187471
Faza III
Zakończona
Toczeń rumieniowaty Leczenie tocznia rumieniowatego układowego BT063.
2014-005526-35
Faza II
Zakończona
Toczeń rumieniowaty Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo leczenia Anifrolumabem w porównaniu do placebo u chorych na toczeń rumieniowaty układowy.
2014-004633-96
Faza III
Zakończona
Choroba Parkinsona (PD, Zespół Parkinsona) Badanie bezpieczeństwa leku CVT-301 (Levodopa w postaci inhalacji) u chorych na chorobę Parkinsona
NCT02352363
Faza III
Zakończona
Zespół niespokojnych nóg (RLS) Leczenie zespołu niespokojnych nóg lekiem Injectafer
NCT02397057
Faza III
Zakończona
Łuszczycowe zapalenie stawów (psoriatic arthritis, ŁZS) Łuszczycowe zapalenia stawów - ocena skuteczności leczenia lekiem ABT-122 u pacjentów, u których leczenie metotreksatem nie było skuteczne.
2014-003558-15
Faza II
Zakończona
Niedobór hormonu wzrostu Skuteczność i bezpieczeństwo leku NNC0195-0092 w porównaniu do leku Norditropin FlexPro u dorosłych chorych ze stwierdzonym niedobórem hormonu wzrostu.
NCT02229851
Faza III
Zakończona
Dna moczanowa (Artretyzm, Skaza moczanowa) Intensywna terapia obniżająca poziom mocznika przy użyciu leku Febuksostat w porównaniu do leczenia Allopurinolem z oceną wpływu na ryzyko sercowo-naczyniowe u chorych na dnę moczanową.
NCT02500641
Faza IV
Zakończona
Atopowe zapalenie skóry (AZS, Wyprysk atopowy, Egzema) Ocena skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji leczenia Atopowego Zapalenia Skóry u dorosłych o nasileniu ciężkim lekiem Dupilumab.
NCT02277769
Faza III
Zakończona
Zapalenie skórno-mięśniowe Badanie oceniające skutecznośći i bezpieczeństwio leku Siponimod (BAF312) w porównaniu z placebo, u pacjentów z aktywnym zapaleniem skórno-mięśniowym.
2013-001799-39
Faza II
Zakończona
Astma oskrzelowa (Astma) Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo Lebrikizumabu u dorosłych pacjentów, w przebiegu astmy od łagodnej do średniej.
2013-004625-81
Faza III
Zakończona
Astma oskrzelowa (Astma) ZONDA - Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo benralizumabu podawanego w celu ograniczenia stosowania doustnych kortykosteroidów u pacjentów z rozpoznaniem źle kontrolowanej astmy.
NCT02075255
Faza III
Zakończona
Atopowe zapalenie skóry (AZS, Wyprysk atopowy, Egzema) Badanie oceniające skuteczność i toleracje Dupilumabu u pacjentów z AZS (egzema) w wieku ≥6 do <18 lat.
2014-003263-37
Faza II
Zakończona
Łuszczyca Badanie Guselkumabu w leczenie pacjentów z łuszczycą plackowatą o nasileniu od średniego do ciężkiego (VOYAGE 2)
NCT02207244
Faza III
Zakończona
Padaczka (Epilepsja) Bezpieczeństwo, efektywność i tolerancja Pregabaliny jako terapii dodatkowej u pacjentów pediatrycznych i dorosłych z napadami padaczkowymi toniczno-klonicznymi.
2010-023263-18
Faza III
Zakończona

Zobacz film o badaniach klinicznych

Najczęściej zadawane pytania

  • Skąd biorą się pomysły na nowe leki?
  • Jak wygląda udział w badaniu klinicznym?
  • Co to jest efekt placebo?
  • Jak dba się o bezpieczeństwo pacjenta w badaniu klinicznym?
  • Co to są działania niepożądane?
Znajdz odpowiedzi na te i na inne pytania

Badania kliniczne – samouczek

Chcesz dowiedzieć się co to są badania kliniczne, jakie są korzyści z udziału w badaniach, kto może wziąć w nich udział? Dowiedz się więcej

Masz pytania?

Masz pytania dotyczące badania klinicznego napisz lub zadzwoń do nas
12 312-41-31