» badania-kliniczne

Rejestr badań klinicznych

Tutaj znajdziesz informacje o prowadzonych w Polsce badaniach klinicznych. Możesz skontaktować się z ośrodkiem zdrowia prowadzącym dane badanie kliniczne wypełniając formularz kontaktowy.

Choroba Badanie Rekrutacja
Atopowe zapalenie skóry (AZS, Wyprysk atopowy, Egzema) Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo Dupilumabu w długim okresie czasu u dorosłych z atopowym zapaleniem skóry o nasileniu od średniego do ciężkiego.
2013-003254-24
Faza III
Zakończona
Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS, gościec przewlekle postępujący, RA) Badanie ARABESC - badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo FKB327 (Adalimumab) w porównaniu z lekiem Humira (Adalimumab), podczas leczenia Metotrexatem u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów.
2014-000109-11
Faza III
Zakończona
Łuszczycowe zapalenie stawów (psoriatic arthritis, ŁZS) Badanie Ixekizumabu u pacjentów z aktywnym łuszczycowym zapaleniem stawów
2011-002328-42
Faza III
Zakończona
Toczeń rumieniowaty Ocena bezpieczeństwa Belimumabu w toczniu rumieniowatym
2011-005667-25
Faza IV
Zakończona
Toczeń rumieniowaty Badanie podania podskórnego Belimumabu u pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym (SLE)
2011-003814-18
Faza III
Zakończona
Nefropatia toczniowa Przeciwciała monoklonalne Anti-TWEAK w badaniu nefropatii toczniowej
2011-002159-32
Faza II
Zakończona
Toczeń rumieniowaty Badanie wieloośrodkowe mające ocenić skuteczność i bezpieczeństwo dwóch dawek Ocrelizumabu u pacjentów z aktywnym toczniem rumieniowatym układowym (SLE)
2006-005355-16
Faza III
Zakończona
Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS, gościec przewlekle postępujący, RA) Badanie fazy 3 u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów o nasileniu od średniego do ciężkiego.
2012-002323-15
Faza III
Zakończona
Neuropatia popółpaścowa (Polineuropatia popółpaścowa) MOBILE - Badanie oceniające skuteczność przeciwbólowego działania nowego leku ASP8477 w porównaniu do placebo w neuropatii obwodowej.
02065349
Faza II
Zakończona
Dna moczanowa (Artretyzm, Skaza moczanowa) Bezpieczeństwo i skuteczność Canakinumabu (ACZ885) u pacjentów z częstymi zaostrzeniami dny moczanowej, u których niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) i/lub kolchicyna są nieskuteczne, nie są tolerowane, lub są przeciwwskazane
01362608
Faza III
Zakończona
Rak płuca (Rak oskrzela) Badanie ARCHER-1050 - Badanie Dacomitinibu w porównaniu do Gefitinibu w pierwszej linii leczenia u pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuc
2012-004977-23
Faza III
Zakończona
Rak płuca (Rak oskrzela) Badanie OAK - Badanie porównujące korzyści kliniczne i działania niepożądane leku MPDL3280A w porównaniu do Docetakselu u pacjentów z rakiem płuc, którzy nie odpowiedzieli na leczeniu lekami zawierającymi związki platyny.
2013-003331-30
Faza III
Zakończona
Cukrzyca typu 2 CANVAS-R Badanie kliniczne oceniajace skuteczność Canagliflozinu (JNJ-28431754) na zdarzenia nerkowe u pacjentów z cukrzycą typu 2
NCT01989754
Faza IV
Zakończona
Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS, gościec przewlekle postępujący, RA) DARWIN 2 - Badanie kliniczne poszukujące dawki GLPG0634 jako monoterapia u pacjentów z aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów.
NCT01894516
Faza II
Zakończona
Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS, gościec przewlekle postępujący, RA) DARWIN 1 - Badanie kliniczne poszukujące dawki GLPG0634 jako leczenie skojarzone przy leczeniu metotreksatem u pacjentów z aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów.
NCT01888874
Faza II
Zakończona
Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS, gościec przewlekle postępujący, RA) Badanie kliniczne u pacjentów z aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego
NCT01710358
Faza III
Zakończona
Cukrzyca typu 2 Badanie porównujące wpływ Ticagreloru w porównaniu do placebo na zdarzenia sercowo-naczyniowe u pacjentów z cukrzycą typu 2 (THEMIS)
NCT01991795
Faza III
Zakończona
Osteoporoza posterydowa Badanie kliniczne wykazujące, że leczenie Denosumabem jest równie dobre jak leczenie Risedronianem u osób leczonych lub rozpoczynających leczenie glikokortykosteroidami.
NCT01575873
Faza III
Zakończona
Osteoporoza pomenopauzalna Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo Romosozumabu w leczeniu kobiet w okresie po menopauzalnym chorujących na osteoporozę.
NCT01631214
Faza III
Zakończona
Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa Ustalenie optymalnej dawki Tofacitinibu u osób z czynnym zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa (ZZSK).
NCT01786668
Faza II
Zakończona
Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) Skuteczność skojarzonego Beklometazonu, Formoterolu i Glycopyrrolate u chorych na przewleką obturacyjną chorobę płuc (POChP)
NCT01911364
Faza III
Zakończona
Alergia na sierść kota Badanie Cat-PAD
NCT01620762
Faza III
Zakończona

Zobacz film o badaniach klinicznych

Najczęściej zadawane pytania

  • Skąd biorą się pomysły na nowe leki?
  • Jak wygląda udział w badaniu klinicznym?
  • Co to jest efekt placebo?
  • Jak dba się o bezpieczeństwo pacjenta w badaniu klinicznym?
  • Co to są działania niepożądane?
Znajdz odpowiedzi na te i na inne pytania

Badania kliniczne – samouczek

Chcesz dowiedzieć się co to są badania kliniczne, jakie są korzyści z udziału w badaniach, kto może wziąć w nich udział? Dowiedz się więcej

Masz pytania?

Masz pytania dotyczące badania klinicznego napisz lub zadzwoń do nas
12 312-41-31