» » » Ganetespib wykazuje aktywno...

Nowotwory płuca (Rak płuca drobnokomórkowy i Niedrobnokomórkowy)

Ganetespib wykazuje aktywność w leczeniu raka płuc z mutacją w genie KRAS, w monoterapii i terapiach kombinowanych - Doniesienia naukowe

Odpowiedz

Doniesienie o leku w fazie badań klinicznych dla chorych na niedrobnokomórkowego raka płuc z mutacją KRAS (mutacja ta występuje w 20-30% chorych).

Ganetespib – lek syntetyczny II generacji, spowalnia przyrost komórek nowotworowych w niedrobnokomórkowym raku płuc (NSCLC) u pacjentów z mutacją w genie KRAS.

Lek jest bardziej efektywny w połączeniu ze standardową terapią stosowaną w nowotworze płuc oraz w innych badanych terapiach celowych, tak wynika z danych otrzymanych z badań klinicznych

a) Faza II badania klinicznego, wykazała zmniejszenie guzów u ponad 60% pacjentów chorych na NSCLC z mutacją w genie KRAS, w ciągu 8 tygodni po zakończeniu monoterapii lekiem ganetespib podawanym raz na tydzień (źródło Proia i in. 2012).

b) Przeprowadzone w 2012 roku badania wykazały, iż lek ganetespib był efektywny w 15 różnych typach linii komórkowych, założonych z komórek pobranych od pacjentów z NSCLC z obecną mutacją w genie KRAS. Badania wykazały również bardzo dobrą skuteczność ganetespibu zastosowanego w połączeniu z docetakselem.

c) Naukowcy przetestowali również efektywność gatespibu w dwóch terapiach celowanych w szlaki metaboliczne zaangażowane w powstawanie NSCLC: z inhibitorem MEK oraz inhibitorem PI3K/mTOR. Rezultaty uzyskane na próbkach guzów wykazały, że połączenie ganetespibu z inną terapią jest również bardziej efektywne niż samo zastosowanie tego leku.

Źródło: American Association for Cancer Research. "Ganetespib showed activity in KRAS-mutant NSCLC as monotherapy and in combinations." ScienceDaily. ScienceDaily, 11 January 2012.

Badania III fazy z lekiem Ganetespib trwa aktualnie w Polsce. Jeżeli jesteś zainteresowany tym badaniem klinicznym możesz dowiedzieć się więcej po wypełnieniu kwestionariusza na stronie w linku poniżej. Ośrodek zdrowia skontaktuje się z Tobą w ciągu kilku dni https://www.bliscyzdrowiu.pl/badania-kliniczne/badanie-galaxy-2-ranadomizowane-badanie-iii-fazy-leku-ganetespib-w-polaczeniu-z-lekiem-docetaksel-w-porownaniu-do-leczenia-samym-docetakselem-u-pacjentow-z-zaawansowanym-nowotworem-niedrobnokomorkowym-pluc-nsclc