» » » Dlaczego kobiety chorują na...

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS, gościec przewlekle postępujący, RA)

Dlaczego kobiety chorują na RZS częściej niż mężczyźni? - doniesienia naukowe

Odpowiedz

Jak donoszą naukowcy z American Society of Human Genetics, informacja zawarta w DNA płodu może przyczyniać się do zwiększenia ryzyka zachorowalności na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) u matki. Doniesienie to może tłumaczyć, dlaczego kobiety chorują na reumatoidalne zapalenie stawów aż 3-krotnie częściej od mężczyzn. Na powstanie RZS wpływ mają różnorodne czynniki: genetyczne, środowiskowe, styl życia oraz przebyte infekcje. Główną rolę w RZS odgrywa gen HLA-DRB1, który jest związany z immunologiczną odpowiedzią organizmu na stany zapalne. Zwiększone ryzyko u kobiet w ciąży wg naukowców miałoby wynikać z mikrochimeryzmu płodowego (jest to mieszanie się odmiennych genetycznie komórek płodowych z komórkami matkiJeśli dziecko jest nosicielem wersji genu HLA-DRB1 podnoszącym ryzyko powstania RZS, wówczas mikrochimeryzm może przyczynić się do zwiększenia ryzyka powstania tej choroby u matki. Jak dotąd, nie wytłumaczono mechanizmu działania mikrochimeryzmu płodowego na powstawanie RZS. Przypuszcza się, że białka płodowe (produkty odmiennych od matczynych wersji genów HLA) traktowane są jako „obce”, toteż wywołują odpowiedź immunologiczną organizmu matki objawiającą się jako symptomy RZS.

Użytkownicy grupy

więcej »