» » » Postępy w badaniach nad lek...

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS, gościec przewlekle postępujący, RA)

Postępy w badaniach nad lekami na RZS

Odpowiedz

Przedstawiono wyniki badania fazy III b leku certolizumab nie wdając się w szczegóły podsumowanie wyników wygląda następująco:

Po 12 tygodniach leczenia zastosowanie certolizumabu, zarówno w monoterapii, jak i w terapii skojarzonej z innymi lekami, wiązało się z szybką i trwałą odpowiedzią kliniczną. Uzyskano zmniejszenie aktywności choroby, jak i poprawę sprawności fizycznej u chorych niezależnie do wcześniej stosowanych innych inhibitorów TNF oraz metotreksatu. Podobnie czas trwania choroby nie miał wpływu na uzyskane końcowe wyniki leczenia.

Co więcej, profil bezpieczeństwa i stopień tolerancji leku były porównywalne z wcześniejszymi badaniami klinicznymi W badaniu wykazano, że lek jest skuteczną opcją terapeutyczną z akceptowalnym profilem bezpieczeństwa dla szerokiej populacji pacjentów z aktywną postacią RZS.

Dla spragnionych wyników statystycznych z badania(trzeba sie zarejestrować): http://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Reumatologia/Skutecznosc-i-bezpieczenstwo-certolizumabu-pegol-w-populacji-chorych-z-aktywnym-RZS-wyniki-badania-fazy-IIIb-REALISTIC,125264,1011,1.html

Ja ostatnio wyczytałam,że pojawił się nowy lek na RZS-leflunomid.Niedługo mam wizytę u reumatologa to go się zapytam o ten lek i coś więcej tutaj dopiszę.Pozdrawiam.

Użytkownicy grupy

więcej »